Kolejne wyładowania, tym razem w okolicach Śremu. Obserwujmy sytuacje!

Potwierdzamy wykryte kolejne wyładowania w okolicach Śremu. Pojawiające się nowe wyładowania w dalszym ciągu znajdują się w większych odległościach od naszej Gminy i okolic. Przypominamy, po obecnym alercie automatycznym przez następne 1,5 godziny stacja nie wystawi kolejnego ostrzeżenia. Zalecamy bieżące śledzenie obrazu radarowego dostępnego pod adresem: http://map.blitzortung.org/#8.63/52.143/17.0766