Aktualizacja! UWAGA!!! komunikat specjalny. Burmistrz zaleca zamknięcie placówek oświatowych już od jutra.

AKTUALIZACJA NA DOLE.

Nowy komunikat Burmistrza Gminy Mosina! W związku z koronawirusem od jutra zalecane zamknięcie wszystkich placówek oświatowych w Gminie Mosina! Oryginalna trść poniżej.

Trzeci komunikat Burmistrza Gminy Mosina

Dobry wieczór.

Za nami trudny dzień i wiele emocji związanych z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa u osoby zamieszkującej Gminę

Mosina. Tak jak informowałem we wcześniejszych komunikatach, wspólnie z dyrektorami szkół, w oparciu o obowiązujące przepisy i opinię Kuratorium Oświaty zarekomendowałem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, przedszkolach i żłobkach w Czapurach, Daszewicach i Wiórku z dniem 11.03.2020 r., przez 14 dni, tj. do 24.03.2020 r.

Od poprzedniego komunikatu byłem cały czas w kontakcie ze służbami oraz monitorowałem sytuację, aby podejmować kolejne decyzje, z uwzględnieniem tego, co jest najważniejsze, czyli zdrowia i życia mieszkańców. Przekazuję to Państwu jako Burmistrz i jako ojciec.

Po ostatecznym wyjaśnieniu wątpliwości prawnych związanych z zwieszeniem lub zamknięciem placówek oświatowych, od jutra, tj. 11 marca br. rekomenduje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie całej Gminy Mosina do dnia 24 marca br..

Mam świadomość, że jest późna pora, jednak musimy wziąć pod uwagę, że sytuacja jest wyjątkowa i musimy działać zapobiegawczo. Jako rodzic rozumiem też, że możecie mieć Państwo problem ze zorganizowaniem z dnia na dzień opieki nad dziećmi, ale uważam że musimy zrobić wszystko, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci i nas samych.

Mam świadomość, że każda moja decyzja wywoła dyskusję, jednak jako Burmistrz czuję się za Państwa odpowiedzialny. Proszę o przestrzeganie zaleceń Sanepidu oraz śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronie mosina.pl oraz w mediach społecznościowych.

/-/Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

AKTUALIZACJA

Decyzja Burmistrza o zawieszeniu szkół podstawowych, nie obejmuje Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie – w przypadku tych placówek decyzję podejmuje Starosta Poznański.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół dotyczący zajęć edukacyjnych

W wyniku ustaleń podjętych podczas spotkania dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, ze Starostą Poznańskim, w którym uczestniczyła w dniu dzisiejszym wicedyrektor Beata Zakrzewska, informuję, że zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie będą odbywały się w dniu jutrzejszym i następnych zgodnie z obowiązującym planem. W przypadku jakiejkolwiek decyzji dotyczącej potencjalnego zawieszenia zajęć będziemy bezzwłocznie informować.

Paweł Zawieja

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Adama Wodziczki w Mosinie

 

Źródła:

Fan Page Gmina Mosina link: https://www.facebook.com/307836662955706/posts/800533147019386/

Strona internetowa Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie link: http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl/zajecia_komunikat.html