Uwaga kierowcy! Od piątku 18.09 kolejne utrudnienia w Mosinie, remont ul. Leszczyńskiej. Udostępniamy!

Od piątku 18.09 zaplanowane są kolejne remonty dróg w Mosinie. Tym razem chodzi o ulice Leszczyńską, która ma zostać odnowiona na odcinku od skrzyżowania ul. Mostowej aż do ul. Strzałowej. W celu zminimalizowania utrudnień inwestycja zostaje podzielona na dwa etapy.

Wykonawca zadania poinformował, że pierwszy etap planuje wprowadzić od jutra tj. 18 września br.

I etap zakłada wykonywanie robót na odcinku od skrzyżowania ulicy Leszczyńskiej z ulicą Mostową, Wawrzyniaka i Śremską do ulicy Kolejowej. Objazd zostanie poprowadzony ulica Śremską i Kolejową. Skrzyżowanie ul. Leszczyńskiej i Kasprowicza oraz połączenie z ulicą Strzelecką nie będzie przejezdne.

II etap będzie obejmował zamknięcie ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Kolejową (włącznie) do ulicy Długiej i Strzałowej. Objazd remontowanego odcinka poprowadzony zostanie ulicą Strzelecką i Skrytą. Bez przejazdu pozostaną ulice Kasztanowa, Dębowa, Kolejowa.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zakończy prace do 13 listopada 2020 r.

Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 969 982, 92 zł.

Inwestycję remontu odcinka ul. Leszczyńskiej (droga powiatowa nr 2465P) o długości ok. 750 metrów prowadzi Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim – właścicielem drogi. Powiat Poznański pokryje połowę kosztów realizacji zadania, pozostały koszt poniesie Gmina. W zakresie tej inwestycji, na odcinku ul. Leszczyńskiej wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodnik.

Ulica Leszczyńska w Mosinie na całej długości wymaga modernizacji, jednak jedynie odcinek od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej może być zmodernizowany w ramach remontu. Taki remont może przeprowadzić Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem. Pozostały odcinek – od ul. Strzałowej do granicy miasta, wymaga przebudowy drogi. Wiąże się to z uregulowaniem prawnym działek położonych w pasie drogowym, co może przeprowadzić jedynie właściciel drogi – Powiat Poznański. Burmistrz Gminy Mosina podejmie starania o opracowanie przez Powiat projektu przebudowy pozostałego odcinka ul. Leszczyńskiej.

J. Nowaczyk

Źródło informacji: Gmina Mosina